Høj kvalitet jurist svar med advokat Eva Persson

Bedst advokat råd ved Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Advokat Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.Det er dog en forudsætning, at den omhandlede benzin ikke stammer fra et fly fra det luftfartsselskab, som har gennemført den flyvning, der kræves kompensation for. Derved har EU-Domstolen lagt sig tæt op ad en anden afgørelse (C-501/17), hvor der var tale om en forsinkelse på 3 timer og 28 minutter på en flyrejse fra Dublin til Düsseldorf. Denne forsinkelse skyldtes ifølge Germanwings, at man inden afgang konstaterede en skrue i et af dækkene på det luftfartøj, der skulle forestå flyvningen. Ifølge flyselskabet havde skruen ligget på lufthavnens start- og landingsbane, og var kommet op i hjulet under taxi (såkaldt ”FOD” (”Foreign Object Damage”)).

Eva Persson ville stå frem og derimod fortælle kvinder, at det er muligt både at balancere karriere og børn. Evas mål var at inspirere kvinder, som allerede har begge dele eller ønsker begge dele. Samtidig argumenterer Eva ikke for, at barselsloven skal være kortere. Hun respekterer det frie valg og derfor føler hun også, at kvinder skal respektere hendes valg. Eva mener, at kvinder bør have en åben debat og lytte til hinanden, i stedet for at rakke hinanden ned på baggrund af individuelle valg.

Hvor om alting er, fik jeg i august 2020 tilladelse af Procesbevillingsnævnet til at anke sådanne 5 ”forkerte” domme, og flyselskabet har nu taget bekræftende til genmæle i disse sager (altså accepteret kravene og derfor undgået dommene). Jeg er lidt ærgerlig over, at vi dermed ikke har fået et præjudikat fra landsretten, men trods alt er det rart, at vi har kunnet hjælpe passagererne i disse 5 sager med at få den korrekte kompensation. Begrebet ”distancen” i tilfælde af flyvninger med tilsluttede flyforbindelser omfatter i øvrigt distancen mellem det første afgangssted og det endelige bestemmelsessted, beregnet efter storcirkelmetoden (den korteste afstand mellem to punkter henover en overflade), uanset den faktisk tilbagelagte (forsinkede) flyrutes længde. Dette fremgår da også af EU-Domstolens sag C-559/16 (”Bossen”). Hvis man forestillede sig (det utænkelige), at du skulle hjem fra en ferie i Amsterdam, og du valgte at flyve via New York, havde du, med andre ord, stadig kun krav på 250 Euro, hvis et af dine fly blev aflyst.

Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Eva har 2 børn. Columbus på 3 år og Cleopatra på cirka et 1 år. De 2, er sammen med hendes samlever, noget af det vigtigste i verden for hende. Hun er en mor der levere en streng men retfærdig opdragelse. Hendes børns fremtid kommer først, når vi snakker prioriteter. Hun elsker at være en del af den rejse, som det er, at opfostre et barn. Hun siger selv at hun er heldig at have hele 2 børn som hun nu kan følge. Selvom Columbus stadig kun er 3, så frygter Eva allerede den dag, hvor han skulle få lyst til at få kørekort. Nogen vil kalde det en smule curling mor, agtig. Andre vil mene at hun er en beskyttende mor, som elsker sine børn.