Doskonałe usługi prawne w Gdańsku

Top Kancelaria prawnicza Gdynia? Kancelaria adwokata Karola Czaplewskiego świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Od wielu lat szeroko doradzamy naszym Klientom i skutecznie rozwiązujemy ich problemy prawne. W codziennej praktyce reprezentujemy Klientów przed trójmiejskimi sądami. Najbardziej skomplikowane kwestie i zagadnienia wyjaśniamy zrozumiałym językiem i w przystępny sposób. Jesteśmy pasjonatami prawa rodzinnego i karnego, które zręcznie łączymy z wątkami cywilnymi. Czytać dodatkowy informacja tutaj rozwód gdynia.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Czerpanie wiedzy na temat prawnych aspektów rozwodu z osobistych doświadczeń naszych bliskich może okazać się zgubne. Nawet jeżeli sytuacje wydają się podobne, mogą je różnić drobne szczegóły, które w rzeczywistości sądowej mają ogromne znaczenie. Jakie są przesłanki rozwodu? W sprawie o rozwód sąd bada czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Trzeba po prostu zapewnić sąd, że małżonków nie łączą już żadne więzi, a sytuacja trwa na tyle długo, że nie ma widoków na jej poprawę. Trwałość rozkładu pożycia oznacza, że nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, że pomiędzy małżonkami zanikła więź duchowa (emocjonalna), fizyczna i gospodarcza. Rozwód można orzec tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe przesłanki wystąpią łącznie. Jeśli małżonków nie łączą więzi emocjonalne ani gospodarcze, ale utrzymują za obopólną zgodą kontakty seksualne, to sąd nie wyrazi zgody na rozwód.

Co to jest ubezwłasnowolnienie? Ubezwłasnowolnić można osobę, która ukończyła 13 lat i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Wówczas wnosi się o ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też ubezwłasnowolnienie częściowe, gdy osoba potrzebuje tylko pomocy do prowadzenia swoich spraw. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekuna, a dla ubezwłasnowolnionego częściowo ustanawia się kuratora.

Nasza Kancelaria z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 dokonuje oceny umownych postanowień pod kątem wszelkich zagrożeń, które mogłyby powstać w związku z dalszą realizacją umowy. Renegocjowanie umowy: Renegocjujemy dla naszych Klientów warunki umów zawartych w przeszłości. Przy renegocjacji umowy bierzemy pod uwagę nadzwyczajne okoliczności spowodowane epidemią koronawirusa w Polsce. Oceniamy możliwość uniknięcia odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu epidemii. W wielu przypadkach można bowiem powołać się na klauzulę siły wyższej.

Podatek od sprzedaży nieruchomości. Ile trzeba czekać ze sprzedażą mieszkania, aby uniknąć podatku? Od 1 stycznia 2019 r. zdecydowana większość właścicieli, którzy odziedziczyli mieszkanie lub działkę nie musi czekać 5 lat, by sprzedać nieruchomość i uniknąć obowiązku zapłaty podatku. Od początku 2019 r. pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez zmarłego spadkodawcę, a nie od dnia jego śmierci. Odkryć dodatkowy detale tutaj https://czaplewski-kancelaria.pl/.